Warranty 3

Proces zgłaszania roszczeń gwarancyjnych w DENSO

Jeśli zastosujesz się do określonych przez firmę zasad zwrotów gwarancyjnych, Twoje roszczenia będą rozpatrywane tak szybko, skutecznie i bezproblemowo, jak to tylko możliwe. DENSO przeprowadza dochodzenia gwarancyjne, których celem jest poprawa jakości produktów i szybkie wykrywanie problemów z jakością na rynku, aby zminimalizować niedogodności dla swoich klientów.
Warranty

DENSO jest cenionym producentem oryginalnego wyposażenia (OE), któremu zaufali producenci pojazdów na całym świecie. Dostarczamy niezawodne komponenty, które spełniają rygorystyczne wymogi techniczne i wysokie standardy jakości. Jednak nawet w przypadku najwyższej jakości komponentów czasem mogą wystąpić problemy i konieczne jest zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego.

Aby uniknąć niepotrzebnych problemów i opóźnień, ważne jest, aby warsztaty znały i stosowały właściwą procedurę zgłaszania roszczenia, która zapewnia sprawne i jak najszybsze rozpatrzenie reklamacji. Istnieje kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać.

Warto w tym miejscu odnotować, że głównym powodem odrzucania roszczeń gwarancyjnych przez DENSO jest przeprowadzenie montażu części w nieprawidłowy sposób. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, DENSO angażuje się w szkolenia i inne działania edukacyjne, których celem jest zapewnienie mechanikom dostępu do wiedzy z zakresu montażu i przestrzegania prawidłowych procesów oraz unikania potencjalnych błędów, tak aby pomyślnie zamontować część zamienną.

Jeśli jednak zaistnieje konieczność zgłoszenia reklamacji, zgodnie z ogólną polityką zwrotów gwarancyjnych DENSO i warunkami umowy, pierwszym krokiem jest podanie pełnych danych pojazdu, którego dotyczy reklamacja. Należy podać markę i model, kod silnika, miesiąc i rok produkcji pojazdu oraz numer VIN, a także przebieg w momencie montażu części oraz – jeżeli jest inny – przebieg w momencie kolejnej naprawy.

Ważne jest również prawidłowe opisanie szczegółów usterki. Stwierdzenie „część nie działa” nie jest wystarczającym opisem, aby umożliwić inżynierom ds. jakości i roszczeń gwarancyjnych dokonanie prawidłowej oceny zgłoszenia. Konieczne jest podanie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji użytkownika końcowego, takich jak np. warunki, w jakich usterka wystąpiła lub występuje, na przykład w ciepłych lub zimnych warunkach, podczas jazdy miejskiej lub jazdy z dużą prędkością itp. Ponadto w przypadku części, którą można przetestować, należy przedłożyć raport diagnostyczny z DTC (kodami błędów usterki), aby udowodnić, że została ona prawidłowo zamontowana, a także wyniki testów, co pomoże usprawnić proces obsługi roszczenia.

Uszkodzone urządzenie należy zwrócić do sprzedawcy hurtowego, który je dostarczył, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu DENSO. Zgłaszana część nie może być zniszczona, rozłożona na części ani zmodyfikowana. Ponadto, jeśli jest to sprężarka klimatyzacji, należy ją zwrócić wraz z uszczelkami lub osłonami zamontowanymi na portach wlotowym i wylotowym.

Więcej informacji o częściach DENSO można znaleźć na stronie www.denso-am.eu/pl.

Dodatkowa uwaga dla dystrybutorów DENSO:

Za każdym razem, gdy wysyłasz reklamowaną część do DENSO, weź pod uwagę wpływ transportu tej części do DENSO, a także transportu zwrotnego wszelkich odrzuconych reklamacji, na nasze środowisko.

System gwarancyjny DENSO iClaim daje nam możliwość dokonania wstępnej oceny zgłoszenia na podstawie przesłanych przez Ciebie informacji i zdjęć. Na tej podstawie możemy zdecydować, czy musisz wysłać daną część do DENSO w celu dalszych oględzin.

W iClaim masz również możliwość wskazania, że nie potrzebujesz zwrotu badanej części.