Pompa ECD

Coraz częściej i na globalną skalę podejmowane są działania mające na celu uczynienie pojazdów bardziej przyjaznymi dla środowiska. W związku z tym do standardowych mechanicznych pomp wtryskowych dodawane jest sterowanie elektroniczne, aby zmniejszyć emisję spalin i poziom hałasu w pojazdach z silnikiem Diesla.

Pompa ECD

Jak działają pompy wtryskowe ECD DENSO

Pompy wtryskowe do silników wysokoprężnych z rozdzielaczem obrotowym były przez lata standardem w branży, jednak w miarę zaostrzania norm emisji dla nowych pojazdów, ich mechaniczne układy sterowania nie były już w stanie zapewnić wymaganej precyzyjnej kontroli nad wtryskiem paliwa.

Wynikiem tych zwiększonych wymagań była elektronicznie sterowana pompa wysokoprężna (ECD). Zelektryfikowano układ pompy rozdzielaczowej, wprowadzając różne czujniki, elektroniczną jednostkę sterującą (ECU) i siłownik. Czujniki wykrywają warunki pracy i przesyłają te informacje do ECU, który steruje siłownikiem, aby stale regulować ilość wtryskiwanego paliwa i czas wtrysku w zależności od stanu silnika. Gdy określona objętość paliwa lub czas wtrysku są optymalne dla spalania, pompa ECD może dostosować podawanie paliwa i czas wtrysku do tego zapotrzebowania.

Paliwo jest nadal pompowane przez mechaniczne wtryskiwacze bezpośrednio do każdego cylindra – ale elektryfikacja procesu przez pompy ECD oznacza, że silnik wysokoprężny może osiągnąć wyższy poziom wydajności i sprawności, co pozwala mu spełnić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji.

ECD V4 type diesel pump

Cechy i korzyści

  • Bardziej inteligentne niż tradycyjne układy mechaniczne.
  • Zapewnia większą dokładność wtrysku paliwa, większą wydajność i niższą emisję dwutlenku węgla.
  • Produkt jest wynikiem 30 lat innowacji DENSO.
W pełni elektroniczna
W układzie ECD jednostka ECU silnika kompleksowo oblicza obciążenie silnika i warunki jazdy oraz odpowiednio steruje takimi aspektami, jak ilość wtryskiwanego paliwa i czas wtrysku paliwa, aby uzyskać optymalne warunki.
Wysoka wydajność
Układ wtrysku paliwa (pompa wtryskowa, wtryskiwacze itp.) ma duży wpływ na osiągi silnika i pojazdu, pomagając spełnić coraz wyższe wymagania stawiane samochodom z silnikami wysokoprężnymi, takie jak wysokie ciśnienie wtrysku, optymalna ilość i precyzyjny czas wtrysku, bardzo dokładna kontrola wtrysku i inne. Osiągnięcie takiej wydajności jest możliwe dzięki elektronicznie sterowanemu systemowi ECD-V, który jest oparty na standardowej pompie rozdzielaczowej (pompa VE).

Typy i charakterystyka

Dostępnych jest kilka typów pomp ECD, ale wszystkie produkowane są z myślą o zapewnieniu wysokiej, niezawodnej wydajności. Opracowane systemy ECD to seria ECD-V (V3, V4, V5), które są elektronicznymi wersjami pomp typu rozdzielaczowego VE.

Pompa ECD rodzaje

ECD-V1

Model V1 jest pierwszym z serii ECD-V, która pojawiła się w 1982 roku. Ten typ pompy był podstawą dla wszystkich innych typów ECD-V, jednak nigdy nie został wprowadzony w Europie.

ECD-V3

V3, system wtrysku oleju napędowego z komorą wirową, pojawił się w 1985 roku. Do sterowania wtryskiem paliwa zastosowano elektromagnetyczny zawór spustowy, umożliwiający regulację objętości wtrysku w zależności od cylindra.

W zależności od rodzaju korekty objętości wtrysku końcowego i zastosowanego elektromagnetycznego zaworu rozlewowego, dostępne są trzy typy ECD-V3: ECD-V3, ECD-V3 (ROM) i zawór bezpośredniego działania ECD-V3.

ECD-V4

Pompa ta, stosowana w układzie bezpośredniego wtrysku paliwa V4 w małych samochodach ciężarowych i SUV-ach, pojawiła się w 1998 roku.

System V4, w którym zastosowano mechanizm pompujący z krzywką wewnętrzną, umożliwia wtrysk pod wysokim ciśnieniem 1300 barów.

ECD-V5

Pompa ta jest stosowana w układzie bezpośredniego wtrysku paliwa V5 w samochodach osobowych z silnikiem Diesla. Pojawiła się ona mniej więcej w tym samym czasie, co pompa V4. System V5 wykorzystuje wtrysk pilotujący, aby zmniejszyć hałas silnika podczas procesu spalania paliwa.

Charakterystyka

Nasza pompa ECD (Electronic Controlled Diesel) jest wykorzystywana w systemie ECD, w którym ECU silnika kompleksowo oblicza obciążenie silnika i warunki jazdy, a następnie odpowiednio steruje takimi aspektami jak ilość wtryskiwanego paliwa i czas wtrysku paliwa, aby uzyskać optymalne warunki pracy i pomóc w spełnieniu norm emisji spalin.

Katalogi i ulotki

Aby dowiedzieć się więcej o systemach i pompach serii ECD-V, zapoznaj się z naszymi ulotkami.