Un viitor mai "verde"? Focusul DENSO pe sustenabilitate

În 2050, populația globală se preconizează la aproximativ 9 miliarde de oameni. Pentru a gestiona toate emisiile de CO2 și deșeurile rezultate, am avea nevoie de echivalentul a 4 planete.

Desigur însă, avem o singură planetă. Ce se poate face? În 2015, UN a adoptat SDG (Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă) iar în 2016, au agreat implementarea Acordului de la Paris. Guvernele de pretutindeni fac eforturi susținute pentru a proteja mediul înconjurător. Corporațiile dețin și ele un rol vital - urmând pași pentru a contribui la dezvoltarea sustenabilă a societății în general.

Cum răspunde DENSO acestei situații?

Piesele DENSO sunt folosite în mașini și camioane din toată lumea. Știm că avem o responsabilitate enormă privind mediul înconjurător și populația acestei planete.

De-a lungul istoriei, DENSO a dezvoltat tehnologii avansate și au lucrat cu cei mai talentați oameni pentru a minimiza impactul negativ la nivelul mediului și al societății. Astăzi, există 2 planuri importante ce susțin viziunea noastră despre cum să devenim mai sustenabili: Eco Vision 2025 și Politica pe termen lung pentru 2030. Acest articol oferă o perspectivă de ansamblu asupra fiecăreia și principalele inițiative pentru un viitor mai ”verde”.

Eco Vision 2025

> Vezi video

La DENSO, formulăm viziunea Eco o dată la fiecare 10 ani, ca și un angajament pe termen lung privind managementul protejării mediului și politicile abordate de către Grup. Un plan de acțiune este formulat o dată la fiecare 5 ani pentru a implementa angajamentele și politicile de mediu setate de către Eco Vision.

Viziunea pentru 2025 este bazată pe 3 obiective cheie: Energy 1/2, Clean x2, Green x2. Ne dorim să îndeplinim aceste obiective prin implementarea a 10 acțiuni legate de dezvoltarea de produse, unitățile de producție, asocieri și management.

Sustainability 01

Energy 1/2

Ne dorim să înjumătățim emisiile CO2 prin introducerea de tehnologii care rezolvă încălzirea globală, energia și problema resurselor.

Etapa de utilizare este cea cu cele mai mari emisii de CO2 din cadrul ciclului de viață al unui vehicul. Pentru a ajuta la prevenirea încălzirii globale, este importantă creșterea eficienței consumului de combustibil prin utilizarea unor designuri ușoare în proiectarea pieselor auto și asigurarea unei eficiențe ridicate în combustie. Spre exemplu, noile noastre unități de control ale puterii și demaroarele sunt mai mici și mai ușoare decât modelele anterioare. În cadrul dezvoltării produselor, DENSO va contribui la reducerea emisiilor de CO2 prin dezvoltarea de noi tehnologii și produse ce îmbunătățesc consumul de combustibil și sunt compatibile pentru o varietate de combustibili. Adițional, se vor implementa inițiative de management al energiei prin care se va reutiliza căldura energiei emise de mașini și energia kinetică pierdută în decelerare.

În cadrul fabricilor noastre, vom promova reducerea emisiilor de CO2 și înjumătățirea consumului de energie prin activități JIT, ce corespund fluctuațiilor de producție, în paralel fiind îmbunătățită logistica.

Datorită unor dezvoltări ce salvează energia, suntem în acest moment pe traseul de a reduce emisiile de CO2 cu 50% până în 2025:

Sustainability 02

Clean x2

Ne dorim să reducem la jumătate impactul substanțelor periculoase, a emisiilor și a deșeurilor, contribuind totodată la îmbunătățirea calității aerului prin eliminara emisiilor vehiculelor.

Una dintre inițiativele noastre este legată de reciclarea resurselor prin dezvoltarea unităților de business pentru reciclarea pieselor, ce se focusează pe recondiționare, reutilizare piese și reciclare materiale.

Fabricile noastre sunt angajate în minimizarea deșeurilor produse, incluzând substanțele chimice, și se străduiesc să reducă apa utilizată. Am setat Standardul DENSO pentru Managementul de Mediu, ce este de multe ori mult mai strict decât reglementările țărilor sau regiunilor în care ne desfășurăm activitatea. Acest lucru ne ajută să identificăm riscurile de mediu potențiale, pentru a le preveni și minimiza în cazul în care se întâmplă.

Este foarte important pentru DENSO ca angajații săi să fie implicați complet în respectarea acestor obiective de mediu iar pentru acest lucru, derulăm în mod constant evenimente și traininguri pentru a crește responsabilitatea privind mediul.

Green x2

Ne dorim să dublăm activitățile noastre ”verzi” prin programe de cercetare asupra bio-combustibililor și crearea de spații și comunități verzi.

Pentru minimizara distrugerii mediului prin exploatarea resurselor, DENSO este focusat pe dezvoltarea de combustibili alternativi și materii prime prin utilizarea de resurse biologice ce țin cont de biodiversitate, incluzând comercializarea de radiatoare derivate din plante sau afaceri ce utilizează algele.

În cooperare cu comunitățile locale, DENSO este implicată în menținerea și conservarea eco-sistemelor. Grupul DENSO a lucrat cu comunitățile locale pentru a promova Proiectul Verde DENSO încă din 2006, cu obiectivul de a restaura și conserva mediile cu faună și floră locală.

Sustainability 03

În fiecare an, cu ocazia zilei mondiale a Mediului (5 Iunie), DENSO promovează plantarea de copaci în toate locațiile noastre de pretutindeni.

Sustainability 04

Politica pe termen lung pentru 2030

Politica pe termen lung pentru 2030 setează viziunea noastră pentru viitor, principiile noastre, politica de mediu și abordarea noastră. Sloganul programului este ”O nouă speranță pentru viitorul planetei noastre, a societății și a tuturor oamenilor”

Ne dorim să ne continuăm contribuția pentru o societate sustenabilă prin furnizarea de valori pe 2 teme principale: verde și liniște sufletească. Pe tema ”verde”, vom dezvolta și promova produse care reduc impactul asupra mediului, îndeosebi reducerea emisiilor de CO2. Pe tema ”liniște sufletească”, vom accelera dezvoltarea și promovarea de produse legate de sisteme de siguranță avansate și tehnologii de condus automat.

Suplimentar, a treia temă, ”inspirație”, cuprinde modul în care ne dorim să facem o diferență și să contribuim la fericirea fiecăruia prin inspirație și oferte cu valoare adăugată.

Obiectivele de dezvoltare sustenabilă

Politica setează cele mai importante probleme sociale pe care ne dorim să le rezolvăm și ce părți ale businessului vor fi implicate în tot acest proces.

Obiectivele cheie ce vor fi atinse prin utilizarea produselor și serviciilor noastre cuprind:

3. O sănătate bună și bunăstare: asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toate vârstele.

7. Energie curată și accesibilă: asigurarea pentru toți a unei energii accesibile, sigure, sustenabile și moderne.

9. Industrie, inovație și infrastructură: construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea unei industrializări sustenabile și încurajarea inovației.

11. Orașe și comunități sustenabile: crearea de orașe și așezări umane incluzive, sigure, rezistente și sustenabile.

12. Consum și producție responsabile: asigurarea unor tipare de consum și producție responsabile.

13. Acțiune climatică: luarea de acțiuni urgente asupra schimbării climei și a impactului acesteia.

Denso Corebusiness Fy19

Pentru a face legătura dintre eforturile noastre și activitățile afacerii, am făcut publice intențiile noastre de companie la nivel mondial și ne-am asumat obiective pe termen lung și indicatori în concordanță cu fiecare temă. Realizările noastre sunt raportate de către executivii DENSO de 2 ori pe an, ajutându-ne astfel să identificăm potențialele probleme în atingerea obiectivelor noastre și să luăm măsurile de îmbunătățire necesare.

DENSO actionează pentru un viitor verde

Pentru îndeplinirea viziunii de viitor setate de UN și prin acordul de la Paris, guvernele, corporațiile și întregul public trebuie să acționeze. DENSO se străduiește să-și aducă contribuția în salvarea de enrgie, reducerea de emisii de CO2 - prin designul de produs și modificări ale procesului de producție - asigurând astfel o producție curată și spații verzi.