Aducerea speranței pentru viitor pentru planeta noastră, societate și toți oamenii

Angajamentul de a menține mediul global, oferind liniște sufletească și inspirație.

Obiectivele noastre

Producție

Producție

Inițiative pentru realizarea neutralității carbonului

Vom reduce emisiile de CO2 prin utilizarea energiei regenerabile, cum ar fi energia solară, și prin îmbunătățirea eficienței procesului nostru de producție. În plus, ne propunem să realizăm neutralitatea totală a emisiilor de carbon în fabricile noastre, fără utilizarea creditelor de carbon, prin captarea CO2 emis în procesul de producție și reutilizarea acestuia ca energie.

Produse mobilitate

Produse mobilitate

Contribuim la electrificarea mașinilor pentru a reduce emisiile de CO2 în cea mai mare măsură posibilă

Vom contribui la popularizarea vehiculelor HEV, BEV, FCEV și a altor vehicule electrificate (xEV) prin promovarea produselor alimentate cu energie electrică. În plus, vom aplica tehnologiile de electrificare cultivate în industria auto în domeniul mobilității aeriene într-un efort de a reduce semnificativ emisiile de CO2 în toate fațetele mobilității.

Utilizarea energiei

Utilizarea energiei

Realizarea unei societăți de reciclare a energiei prin dezvoltarea și popularizarea tehnologiilor care folosesc eficient energia regenerabilă

Vom stabili tehnologii care stochează și reutiliza energia într-un mod extrem de eficient, indiferent de locație sau oră, și vom lucra pentru a le populariza la nivel global. Procedând astfel, vom contribui la realizarea unei societăți de reciclare a energiei.

Liniștea sufletească

Liniștea sufletească

Eliminarea deceselor din accidente de circulație

În scopul eliminării deceselor din accidente de circulație, promovăm eforturile în cadrul unei abordări în două direcții axate pe „adâncime”, care implică atingerea tehnologiei de ultimă oră, și „lățime”, care implică realizarea adoptării pe scară largă a produselor de siguranță în un număr mare de mașini.

Mediu curat

Mediu curat

Materiale ECO și emisii scăzute

DENSO reduce substanțele periculoase pentru mediu incluse în produse, în lumina tendințelor de reglementare din fiecare țară și regiune. Ne angajăm să construim fabrici care să contribuie la o societate orientată spre reciclare, care utilizează eficient resursele, reducând la minimum emisiile de deșeuri și substanțe chimice și reducând impactul asupra mediului și poluarea. În plus, DENSO promovează utilizarea de materiale de ambalare mai simple și returnabile, în conformitate cu cei 3 R (reducere, reutilizare și reciclare).

Reparații și Remanufacturarea produselor

DENSO reduce substanțele periculoase pentru mediu incluse în produse, în lumina tendințelor de reglementare din fiecare țară și regiune. Ne angajăm să construim fabrici care să contribuie la o societate orientată spre reciclare, care utilizează eficient resursele, reducând la minimum emisiile de deșeuri și substanțe chimice și reducând impactul asupra mediului și poluarea. În plus, DENSO promovează utilizarea de materiale de ambalare mai simple și returnabile, în conformitate cu cei 3 R (reducere, reutilizare și reciclare).

Urmărește strategia verde a DENSO

Accelerarea eforturilor pentru managementul durabilității
Structura de promovare a managementului durabilității