Termeni și condiții

TERMENI DE UTILIZARE

Termeni de utilizare ai site-ului web

I General

1. Accesul la acest site de internet este supus acestor „Termeni de utilizare a site-ului de internet” (denumite în continuare „Termenii de utilizare”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a utiliza acest site. Prin utilizarea acestuia, declarați că ați luat notă de Termenii de utilizare și că ați acceptat Termenii de utilizare. Dacă nu acceptați unul sau mai mulți termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați acest site de internet.

2. Acest site de internet a fost realizat de DENSO EUROPE B.V., o societate privată cu răspundere limitată situată la Hogeweyselaan 165 (1382 JL) în Weesp, Țările de Jos (denumită în continuare „DENSO”). Numărul nostru de înregistrare în scopuri de TVA este NL800734853B01. Nr. de inregistrare. 320 50077 Camera de Comerț Hilversum, Țările de Jos.

3. „Conținutul” acestui site de internet include, dar nu se limitează la: text, imagini grafice, sunet și codul sursă/obiect subiacent (cum ar fi, dar fără a se limita la, codul HTML sau codul Java) al acestui site de internet și orice porțiune din acesta.

II Utilizarea permisă

1. Atitudinea și conduita utilizatorului trebuie să fie în conformitate cu ceea ce se poate aștepta de la un utilizator de internet responsabil și atent în toate privințele. Printre altele, utilizatorul nu poate folosi Site-ul Internet sau Conținutul acestuia pentru acțiuni și/sau comportamente care sunt contrare legii, dreptului public sau decenței comune. În special, următoarele acțiuni și/sau comportamente nu sunt permise: i încălcarea lucrărilor protejate prin brevet, drept de autor, bază de date, protecție a desenelor sau mărcilor comerciale sau orice alte acțiuni care contravin drepturilor de proprietate intelectuală ale terților; ii a face declarații vătămătoare, ilegale sau înșelătoare; iii difuzarea materialului care este interzis de lege; iv acționarea contrară legii relevante sau dreptului internațional; sau v eludarea sau ștergerea securității Site-ului de Internet sau a unei părți a acestuia.

2. Utilizatorul poate folosi Conținutul (excluse imaginile grafice, vezi mai jos) pentru uz necomercial sau personal. Utilizatorul nu poate să distribuie, să modifice, să reproducă, să transmită, să publice, să difuzeze, să posteze sau să utilizeze în alt mod Conținutul acestui Site de Internet, care include, printre altele, comercializarea sau exploatarea.

3. Conținutul acestui site de internet nu poate fi modificat, copiat sau modificat.

4. Orice copie a Conținutului trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor sau notificarea privind mărcile comerciale a DENSO.

5. Distribuția, modificarea, reproducerea, transmiterea, publicarea, difuzarea, postarea sau orice altă utilizare a imaginilor grafice ale acestui Site Internet este interzisă fără acordul expres scris al DENSO.

III Drepturi de proprietare intelectuală

1. Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Conținutul Site-ului de Internet aparțin exclusiv DENSO sau afiliaților săi. Numele produselor, siglele, mărcile sau numele DENSO care apar pe acest site de internet și/sau desemnate cu ® sau ™ sunt mărci comerciale deținute sau licențiate de DENSO sau afiliații săi, iar materialele desemnate cu © sunt supuse drepturilor de autor deținute de DENSO sau afiliații săi. .

2. Folosirea sau utilizarea greșită a unor astfel de mărci comerciale sau materiale protejate prin drepturi de autor, cu excepția celor menționate mai sus, este strict interzisă.

IV Răspundere și despăgubiri

1. Conținutul este, după cunoștințele noastre, adevărat și exact.

2. În general, DENSO consideră că legăturile sale către paginile web ale terților accesibile public sunt permise din punct de vedere legal și în concordanță cu așteptările obișnuite ale celor care folosesc internetul. Dacă vreo entitate nu dorește ca site-ul de internet al DENSO să fie legat de site-ul său, atunci DENSO va elimina linkul de pe acest site de internet la cererea scrisă a acestuia.

3. DENSO nu este responsabil pentru nicio daune consecutive (inclusiv pierderea datelor) legate de sau care rezultă din (utilizarea) Conținutului site-ului de internet sau conținutului site-ului de internet care este legat în orice mod la site-ul de internet al DENSO. prin intermediul de ex hyperlink-uri, hypertextlink-uri sau metaetichete.

4. DENSO nu garantează că materialul (de exemplu, informații despre produs) este lipsit de erori, deficiențe sau viruși și nici DENSO nu garantează că astfel de erori și/sau deficiențe vor fi reparate.

5. În orice caz, întreaga răspundere a DENSO, precum și singurul și singurul dumneavoastră remediu nu va depăși suma de bani plătită de dumneavoastră către DENSO pentru conținutul acestui site de internet.

6. Utilizatorul despăgubește DENSO împotriva pretențiilor de la terți cu privire la încălcarea sau neîndeplinirea (Conținutului) Termenilor de utilizare sau împotriva revendicărilor care sunt în alt mod legate sau care rezultă din utilizarea (Conținutului) Site de Internet de către utilizator.

V Altele

1. Condițiile sunt guvernate de legile din Țările de Jos. Orice dispută între DENSO și utilizator ca urmare a Termenilor de utilizare va fi înaintată instanței competente din Amsterdam, Țările de Jos.