DENSO stabilește Scope 3 ca un nou obiectiv de reducere a emisiilor cu efect de seră și obține certificarea SBT

În eforturile sale de a reduce emisiile de CO2 de-a lungul lanțului de aprovizionare, DENSO Corporation a anunțat că a stabilit Scope 3*1 ca un nou obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a obținut certificarea de la inițiativa internațională Science Based Targets (SBT*2), în plus față de obiectivele Scope 1*1 și Scope 2*1
Climate actions

DENSO și-a stabilit noi obiective pentru Scope 3 de a reduce emisiile de CO2 de-a lungul lanțului de aprovizionare cu 25% până în anul fiscal 2030 față de nivelul din anul fiscal 2020 și a obținut certificarea SBT pentru acest obiectiv. Pe lângă certificarea SBT pentru Scope3, DENSO și-a stabilit obiectivul de a „atinge neutralitatea carbonului pe întregul lanț de aprovizionare până în anul fiscal 2050*3”.

Pentru a atinge aceste obiective, DENSO va oferi know-how-ul privind conservarea energiei prin comunicarea strânsă cu furnizorii, precum și sprijin pentru abordarea problemelor cu care se confruntă furnizorii respectivi, cum ar fi trecerea la energie regenerabilă și materiale cu emisii scăzute de carbon. Această abordare va contribui la reducerea emisiilor de CO2 generate în timpul proceselor de fabricație a componentelor și materiilor prime procurate de DENSO. În plus, prin dezvoltarea de produse și sisteme care susțin utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice, inclusiv HEV, BEV și FCEV, DENSO va lucra pentru a reduce emisiile de CO2 asociate cu produsele sale care sunt încorporate în mobilitate.

În 2016, DENSO a formulat „DENSO Eco Vision 2025”, un plan de acțiune pentru realizarea comunităților și societății durabile prin promovarea eforturilor către neutralitatea carbonului. Până la sfârșitul anului fiscal 2020, DENSO și-a stabilit obiectivul „atingerea neutralității carbonului până în anul fiscal 2035”.

Până în 2025, DENSO își propune să treacă la energie electrică din surse regenerabile și să atingă neutralitatea carbonului pentru gaz prin utilizarea creditelor de carbon și să obțină neutralitatea carbonului pentru electricitate și gaze fără a utiliza credite de carbon până în 2035 și promovează diverse inițiative pentru atingerea acestor obiective.

În anul fiscal 2021, uzina Anjo a atins neutralitatea carbonului, urmată în anul fiscal 2022 de fabricile Nishio și Hirose și DENSO Fukushima, precum și de companiile Grupului DENSO din toată Europa. Datorită multor ani de eforturi, DENSO a fost selectată de CDP*4 pentru Lista A*5, cel mai înalt rating, ca o companie lider în ceea ce privește eforturile în „schimbări climatice” și „securitate apei” și dezvăluire de informații în evaluarea eforturile de mediu în anul fiscal 2022.

Mai mult, cu scopul de a contribui la reducerea globală a emisiilor de CO2 ale societății, DENSO își propune să valorifice tehnologia dezvoltată în dezvoltarea componentelor auto pentru a stabili și promova tehnologii pentru colectarea și reutilizarea CO2, precum și utilizarea hidrogenului.

DENSO va continua să-și accelereze eforturile pentru reducerea CO2 și să contribuie la crearea unei societăți neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon.

*1 Definițiile domeniilor 1 până la 3 se bazează pe broșura „Emisii din lanțul de aprovizionare în Japonia” publicată de Ministerul Mediului.

Domeniul de aplicare Scope 1: Emisii directe de gaze cu efect de seră din activitățile aflate sub controlul organizației, cum ar fi arderea combustibililor și procesele industriale.

Domeniul de aplicare Scope 2: Emisii indirecte rezultate din consumul de electricitate, căldură sau abur achiziționat.

Domeniul de aplicare Scope 3: Alte emisii indirecte, inclusiv cele provenite din activități care nu sunt deținute sau controlate de organizația raportoare, dar legate de activitățile acesteia.

*2 SBT este o organizație internațională înființată în comun de World Wide Fund, CDP, World Resources Institute și Global Compact al Națiunilor Unite. Cu scopul de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, așa cum este cerut de Acordul de la Paris, SBT oferă îndrumări companiilor cu privire la stabilirea unor obiective specifice bazate pe cunoștințele științifice și acordă certificarea SBT companiilor care sunt recunoscute că îndeplinesc aceste ţinte bazate pe știință.

*3 Obiectivul „atingerea neutralității carbonului pe întregul lanț de aprovizionare până în anul fiscal 2050” nu a fost certificat de SBT.

*4 CDP este o organizație neguvernamentală administrată de o organizație de caritate cu sediul în Regatul Unit. Acesta operează un sistem global de dezvăluire a informațiilor care permite investitorilor, companiilor, națiunilor, regiunilor și orașelor să își gestioneze impactul asupra mediului.

*5 DENSO primește cel mai mare rating de la CDP în „Schimbarea climatică” și „Securitatea apei”: https://www.denso.com/us-ca/en/news/newsroom/2022/20221213-01/


Referințe

Website oficial SBT:

https://sciencebasedtargets.org/

Angajamentul DENSO față de mediu:

https://www.denso.com/global/en/about-us/sustainability/environment/

Tehnologiile DENSO pentru captarea și reutilizarea CO2 și utilizarea hidrogenului:

https://www.denso.com/nl/en/news/newsroom/2021/20210407-01/

DENSO și Taisei Corporation vor începe verificarea comună a tehnologiei folosind un sistem de captare a CO2 pentru a realiza o societate neutră din punct de vedere al carbonului:

https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2023/20230613-01/

DENSO și DENSO Fukushima lansează un proiect demonstrativ pentru realizarea unei fabrici neutre din punct de vedere al carbonului, folosind hidrogen:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230309-g01/

DENSO demonstrează un nou sistem de management al energiei folosind un SOFC foarte eficient la uzina Nishio:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230518_g04/

DENSO va începe demonstrația SOEC la uzina Hirose pentru a produce și utiliza hidrogen verde pentru producție:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230627-g01/

Mai multe detalii despre programul DENSO Aftermarket sunt disponibile online pe acest website.