A fost anunţată ECO VISION 2025, politica actualizată privind protecţia mediului

DENSO Corporation şi-a anunţaţ cea mai recentă politică şi planul de acţiune privind protecţia mediului, care este în concordanţă cu principiul de bază al mărcii de a contribui la făurirea unei lumi mai bune.

Politica ECO VISION a companiei DENSO a fost lansată în premieră în anul 1997 şi a contribuit la reducerea substanţială a emisiilor de CO2.

Denso _ecovision _imagine _669_285_19_08_2016

Cu anul 2025 tot mai aproape, noua politică privind protecţia mediului a DENSO acoperă trei grupe ţintă (Target 3): Energie, Puritate şi Verde, care acoperă toate caracteristicile unei companii ecologice, începând de la energia şi materialele utilizate până la opţiunea pentru un anume stil de viaţă al angajaţilor şi ecologicitatea birourilor.

Prin implementarea strategiei Target 3, DENSO se asigură că va continua să conducă prin exemplu Theo Rappoldt, director al departamentului After Market and Industrial Solutions din cadrul DENSO Europe

Noile ţinte după drasticele reduceri de 66% ale emisiilor de CO2 din 2015, exprimate în Unităţi de bază (o Unitate de bază = cantitatea de emisii de CO2 împărţită la volumul vânzărilor) faţă de exerciţiul financiar 1991 şi faţă de reducerea cu 19% la nivel global faţă de exerciţiul financiar 2011.

Noua politică stabileşte un plan pentru realizarea acestor obiective în zona produselor, fabricilor, angajaţilor şi a conducerii până în anul 2025.

Target 3

Energie 1/2

Contribuţia la conservarea mediului global prin tehnologii care oferă soluţii la problemele legate de încălzirea globală, energie şi resurse.

DENSO va încerca să reducă la jumătate emisiile de CO2 ale utilajelor prin dezvoltarea unor noi tehnologii şi produse care să eficientizeze utilizarea carburanţilor şi utilizarea diverşilor carburanţi de către vehicule.

În plus, în fabricile sale DENSO va implementa activităţi Energy Just-in-Time (JIT) şi control logistic pentru a veni în întâmpinarea fluctuaţiilor din procesele de producţie, asigurând astfel reducerea la jumătate a consumului de energie şi a emisiilor de CO2.

Puritate x 2

Respectarea legislaţiei şi promovarea îmbunătăţirii permanente pentru a satisface toţi factorii implicaţi şi pentru a rămâne o companie care creşte odată cu societatea.

Pentru a câştiga încrederea tuturor factorilor implicaţi, DENSO va depune toate eforturile pentru a îmbunătăţi căile de reducere la jumătate a impactului substanţelor periculoase pentru mediu pe care le utilizează, precum şi a volumului emisiilor şi deşeurilor industriale. DENSO va contribui şi la îmbunătăţirea calităţii aerului în regiunile în care este prezentă prin dezvoltarea unor tehnologii pentru reducerea emisiilor de gaze de eşapament ale vehiculelor sale, precum şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri şi necesarul de apă în fabricile sale şi în întregul lanţ logistic. În plus, DENSO va oferi angajaţilor săi o diversitate mai bogată de programe legate de protecţia mediului pentru a-i stimula să devină mai conştienţi de responsabilitatea de a proteja mediul înconjurător şi de necesitatea de a contribui la crearea unei societăţi sustenabile.

Verde x 2

Crearea unei societăţi care să transmită înţelepciunea şi beneficiile naturii în vederea asigurării unui mediu natural bogat generaţiilor viitoare prin activităţi comune destinate creării unei vieţi în armonie cu natura.

Pentru a oferi generaţiilor următoare un mediu natural bogat, DENSO va susţine activităţi ecologice precum cercetarea în domeniul biocarburanţilor şi a agriculturii, precum şi ecologizarea fabricilor în vederea dezvoltării unor activităţi care să fie în armonie cu natura.

În fiecare regiune în care este prezentă şi în fiecare companie a sa, DENSO va implementa programe de acţiune socială şi va organiza evenimente pe tema protecţiei mediului pentru a-şi stimula angajaţii să îşi crească nivelul de conştientizare a necesităţii protecţiei mediului şi să se implice în activităţi menite să protejeze mediul. În plus, DENSO va contribui la dezvoltarea unor comunităţi preocupate de protecţia mediului.

Target 3 cuprinde trei ţinte, iar Action 10 identifică 10 măsuri concrete

Action 10 DENSO

Theo Rappoldt, director al departamentului After Market and Industrial Solutions din cadrul DENSO Europe, a declarat: „Noua Declaraţie Eco a stabilit calea de urmat cu ţinte realizabile pentru sustenabilitate, care se bazează pe munca ultimelor două decenii prin care DENSO şi-a redus substanţial impactul asupra mediului. Prin implementarea strategiei Target 3 DENSO se asigură că va continua să conducă prin exemplu, dezvoltând o nouă tehnologie sensibilă la presiunile la care este supusă planeta noastră şi resursele sale.”