Η DENSO φέρνει ελπίδα για το μέλλον

Υποστηρίζοντας τα συναισθήματα για την Ημέρα της Γης τον Απρίλιο και το θέμα της «Επενδύστε στον Πλανήτη μας», που υπογραμμίζει τη σημασία της αφιέρωσης χρόνου, πόρων και ενέργειας για την επίλυση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων, η DENSO έχει δεσμευτεί σταθερά για το περιβάλλον ενσωματώνοντας την αρχή «Φέρνοντας ελπίδα για το μέλλον, τον πλανήτη μας, την κοινωνία και όλους τους ανθρώπους»
Earth day

Αυτή η δέσμευση αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης πολιτικής της DENSO για το 2030, μια από τους ηγέτες στον τομέα της κινητικότητας, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει ότι έχει σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα και, ως εκ τούτου, είναι αφοσιωμένη στη μείωση του αντίκτυπού της μέσω όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της παραγωγής των προϊόντων.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα μεταξύ των πολλών ενεργειών που έχει κάνει η εταιρεία για τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι η DENSO έχει αναγνωριστεί ως εταιρεία "A-List" από το διεθνές μη κερδοσκοπικό CDP*1 για τις εξαιρετικές προσπάθειες που έχει καταβάλλει στην κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια των υδάτων, καθώς και τη δέσμευσή της για αποκάλυψη πληροφοριών.

Το 2022, με στόχο την προώθηση προϊόντων και συστημάτων κινητικότητας με υψηλή περιβαλλοντική απόδοση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του CO2, η DENSO χρησιμοποιεί το Πράσινο Ταμείο Καινοτομίας*2 του Οργανισμού Ανάπτυξης Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας (NEDO), μια Ιαπωνική εθνική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης.

Η DENSO στοχεύει στην επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και επέκτασης και συμβάλει στην αντιμετώπιση ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επιπλέον, η DENSO έχει εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα έγκαιρων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της και της εισαγωγής περιβαλλοντικών, κοινωνικών πρωτοβουλιών και διακυβέρνησης ως απάντηση στα αυξανόμενα δημόσια συμφέροντα.

Η DENSO παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της εταιρικής της αξίας και συμβάλλει στην υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας μέσω της διαχείρισης της βιωσιμότητας.

*1 Το CDP είναι ένας βρετανικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ελέγχεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις που παρέχει παγκόσμια συστήματα αποκάλυψης για να βοηθήσει τους επενδυτές, τις εταιρείες, τα έθνη, τις περιφέρειες και τις πόλεις προκειμένου να διαχειριστούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
*2 Η DENSO επιλέχθηκε για τα ακόλουθα τρία έργα του Green Innovation Fund.
“Next-generation Digital Infrastructure Construction” 25 Φεβρουαρίου, 2022
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/building-next-generation-digital-infrastructure/
“Next-generation Storage Battery and Motor Development” 19 Απριλίου, 2022
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/development-next-generation-storage-batteries-next-generation-motors/
“Development of Technology for CO2 Separation, Capture, etc.” 13 Μάϊου, 2022
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/development-co2-separation-recovery/

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Aftermarket της DENSO είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.denso-am.eu