Σχετικά

Συστήματα διαχείρισης κινητήρα

Σχετικά

Συστήματα διαχείρισης κινητήρα

Γενικές πληροφορίες

Για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη απόδοση ενός οχήματος, είναι σημαντικό το σύστημα διαχείρισης κινητήρα (EMS) να είναι σχεδιασμένο με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Για να εγγυηθεί αυτό το ανώτερο επίπεδο απόδοσης, η DENSO εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για να προωθήσει το σχεδιασμό των προϊόντων μας EMS και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες που οδηγούν την αγορά, όσον αφορά την απόδοση καυσίμου, σε χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και υψηλή απόδοση κινητήρα.

Οι πρωτοποριακές μας τεχνολογίες EMS περιλαμβάνουν τις βαλβίδες ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), τους plug-in μετρητές ροής μάζας αέρα και την προσθήκη ποσοτικών μετρήσεων στους αισθητήρες λάμδα, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι στην παγκόσμια αγορά που σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση της απόδοσης του οχήματος. Η ενσωμάτωση μιας βαλβίδας EGR με μια βαλβίδα γκαζιού εισαγωγής αέρα βελτίωσε την απόδοση εκπομπών των κινητήρων ντίζελ σε πιο συμπαγή σχεδιασμό. Όταν εισήχθησαν σε ένα τοίχωμα του σωλήνα εισαγωγής, οι συνδεδεμένοι μετρητές ροής μάζας αέρα βοήθησαν στη μείωση του βάρους του οχήματος και στην ευκολότερη εγκατάσταση. Τέλος, η προσθήκη ποσοτικών μετρήσεων στους αισθητήρες λάμδα επέτρεψε μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανίχνευση των επιπέδων μίγματος αέρα και καυσίμου, βελτιώνοντας την απόδοση ανάφλεξης.

Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, τη μηχανική ακριβείας, την προηγμένη σχεδίαση και την υψηλότερη ποιότητα OE, αναπτύξαμε μια πρωτοποριακή σειρά EMS που είναι πλέον διαθέσιμη στο aftermarket.

Εγκατάσταση και εύρεση σφαλμάτων

Τα συστήματα διαχείρισης κινητήρα παίζουν κεντρικό ρόλο στην απόδοση ενός οχήματος. Για να βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε και βρίσκετε τυχόν σφάλματα στα σχεδιασμένα με ακρίβεια συστήματα μας γρήγορα και εύκολα, ρίξτε μια ματιά στις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα. the download section.

FAQs

Q. What is an engine management system?
A. An engine management system (EMS) is a self-contained, custom-built computer. It controls the running of an engine by monitoring the engine speed, load, and temperature. It also provides the ignition spark at the right time for the prevailing conditions and metering the fuel to the engine in the precise amount required.
Q. What components make up an EMS?
A. A system for engine management consists of a broad range of electrical and electronic components. These include sensors, relays, actuators, and an engine control unit (ECU). These parts work harmoniously to provide the system with critical data parameters essential for governing various engine functions.
Q. What is an engine control unit (ECU)?
A. Also known as an electronic control module (ECM), an ECU's principal job is to keep the engine running smoothly. An ECU controls the quantity of fuel entering the engine's cylinders on cars fitted with electronic fuel injection. This optimises the fuel-air mix in the cylinder when it's compressed, maximising the car's power and reducing the amount of fuel wasted.
Q. Where can I find the ECU in my car?
A. There is no industry standard for positioning ECUs, so their location varies depending on the car's make and model. However, it is generally close to the engine, so it will probably be found in the engine bay or somewhere to the front of the car's interior, such as under the dashboard or in the glove box. The precise position of the ECU should be listed in the owner's manual.

Catalogues and marketing materials

Ανακαλύψτε περισσότερα για Συστήματα διαχείρισης κινητήρα περιηγηθείτε στην ενότητα Περιοχή Λήψεων. Πατήστε εδώ.