Σχετικά

Εξαρτήματα Diesel

Εξαρτήματα ντίζελ από την DENSO

Σε συνεργασία με μια σειρά κατασκευαστών αυτοκινήτων, η DENSO έχει επενδύσει εκτενώς στα εξαρτήματά της ντίζελ, παράγοντας μια γκάμα που είναι μοναδική, συμβατή με την ποιότητα ανταλλακτικών OE και πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας των κινητήρων ντίζελ. Μέσω της απόδοσης του προϊόντος, των προσπαθειών Έρευνας και Ανάπτυξης και μιας γκάμας που προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατασκευαστών, τα εξαρτήματα ντίζελ της DENSO – συμπεριλαμβανομένων των μπεκ καυσίμου ντίζελ, των αντλιών ντίζελ και των βαλβίδων ελέγχου αναρρόφησης (SCV) – έχουν αποκτήσει φήμη για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία τους.

Η DENSO ήταν πρωτοπόρος του συστήματος καυσίμου common rail για την παραγωγή οδικών οχημάτων και από τότε συνέχισε να αναπτύσσει και να βελτιώνει το σύστημα. Πάντα χτίζουμε πάνω στην κληρονομιά μας για να ξεκλειδώνουμε νέα επίπεδα απόδοσης στους κινητήρες ντίζελ. Καθώς η μείωση των εκπομπών αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της ανάπτυξης του κινητήρα, οι επαγγελματίες του aftermarket μπορούν να είναι σίγουροι ότι όταν προμηθεύονται εξαρτήματα DENSO, συμβάλλουν στη μεγαλύτερη απόδοση του καυσίμου και επομένως σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τα οχήματα των πελατών τους.

Αυτή η εμπειρία διασφαλίζει ότι τα μπεκ ντίζελ, οι αντλίες και οι βαλβίδες SCV της DENSO περιλαμβάνονται στο εξαιρετικό μας πρόγραμμα εξαρτημάτων Diesel, ανταποκρινόμενα στην ποιότητα OE.

Εγκατάσταση και εύρεση σφαλμάτων

Τα βήματα για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης από έναν κινητήρα ντίζελ περιλαμβάνουν τη σωστή εγκατάσταση ανταλλακτικών ακολουθώντας τις οδηγίες, την τακτική συντήρηση και επιθεώρηση και την αντικατάσταση ανταλλακτικών με βάση ένα καθορισμένο πρόγραμμα συντήρησης, που περιγράφεται κυρίως στα εγχειρίδια συντήρησης των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Στις υποσελίδες για κάθε εξάρτημα, θα βρείτε, εάν υπάρχουν, οδηγούς εγκατάστασης για κάθε τύπο εξαρτήματος.

FAQs

Q. How does a car air conditioning system work?
A. A car's AC system works by cycling refrigerant, converting it from a gas to a liquid and then back again. By the end of this cycle, it's in a cold gaseous state inside the evaporator, at which stage outside air blows over the system, cooled, and sent back to the cabin.
Q. What components are in a car's air conditioning system?
A. The air conditioning system comprises a number of parts. There is a compressor for pumping refrigerant gas to the condenser. The condenser is a heat exchanger for cooling and condensing the refrigerant gas into a liquid. It also has a receiver-drier or accumulator - a filter that removes moisture and debris from the refrigerant. Next, we have an expansion valve or orifice tube that regulates the flow of refrigerant to the evaporator. The evaporator is another heat exchanger that absorbs heat from the passenger compartment, cooling it down by evaporating the refrigerant liquid.
Q. How does a car engine cooling system work?
A. A car generates considerable heat when running and must be cooled continuously to maintain the engine temperature to avoid overheating and causing damage to the engine. Generally, this is achieved by circulating coolant liquid (usually water mixed with an antifreeze solution) through special cooling passages. The coolant is introduced into the cooling system through a capped hole on the top of the radiator. The coolant then flows out of the radiator through the top radiator hose. It then flows through the thermostat before heading for the engine. Passages through the car engine allow the coolant to flow.

Catalogues and marketing materials

Ανακαλύψτε περισσότερα για Εξαρτήματα Diesel περιηγηθείτε στην ενότητα Περιοχή Λήψεων. Πατήστε εδώ.