Φέρνοντας ελπίδα για το μέλλον, για τον πλανήτη μας, την κοινωνία και όλους τους ανθρώπους

Δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος παγκοσμίως, την παροχή ψυχικής ηρεμίας και την έμπνευση.

Στόχοι μας

Κατασκευή

Κατασκευή

Πρωτοβουλίες για την πραγματοποίηση της ουδετερότητας άνθρακα

Θα μειώσουμε τις εκπομπές CO2 χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή ενέργεια με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, στοχεύουμε να επιτύχουμε πλήρη ουδετερότητα άνθρακα στα εργοστάσιά μας, χωρίς τη χρήση πιστώσεων άνθρακα, δεσμεύοντας το CO2 που εκπέμπεται στην παραγωγική διαδικασία και επαναχρησιμοποιώντας το ως ενέργεια.

Προϊόντα Κινητικότητας

Προϊόντα Κινητικότητας

Συμβάλετε στην ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων για τη μείωση των εκπομπών CO2 στο μέγιστο δυνατό βαθμό

Θα βοηθήσουμε στη διάδοση των HEV, BEV, FCEV και άλλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων (xEVs) προωθώντας προϊόντα που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, θα εφαρμόσουμε τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης που καλλιεργούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία στον τομέα της εναέριας κινητικότητας σε μια προσπάθεια να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές CO2 σε όλες τις πτυχές της κινητικότητας

Χρήση Ενέργειας

Χρήση Ενέργειας

Να αναπτυχθεί μια κοινωνία ανακύκλωσης ενέργειας μέσω της ανάπτυξης και της εκλαΐκευσης τεχνολογιών που κάνουν αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Θα καθιερώσουμε τεχνολογίες που αποθηκεύουν και επαναχρησιμοποιούν ενέργεια με πολύ αποδοτικό τρόπο, ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή χρόνου, και θα εργαστούμε για τη διάδοση τους σε παγκόσμια βάση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας ανακύκλωσης ενέργειας.

Peace of mind

Peace of mind

Εξάλειψη Θανατηφόρων Ατυχημάτων από Τροχαία Ατυχήματα

Με στόχο την εξάλειψη των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, προωθούμε τις προσπάθειες με μια διττή προσέγγιση που επικεντρώνεται στο «βάθος», που περιλαμβάνει την επίτευξη της αιχμής της τεχνολογίας και στο «πλάτος», που περιλαμβάνει την ευρεία υιοθέτηση προϊόντων ασφαλείας σε ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων.

Καθαριότητα

Καθαριότητα

Οικολογικά Υλικά & Χαμηλές Εκπομπές

Η DENSO μειώνει τις περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων που επικρατούν σε κάθε χώρα και περιοχή. Δεσμευόμαστε να κατασκευάσουμε εργοστάσια που συμβάλλουν σε μια κοινωνία προσανατολισμένη στην ανακύκλωση, η οποία χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές αποβλήτων και χημικών ουσιών και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη ρύπανση. Επιπλέον, η DENSO προωθεί τη χρήση πιο απλών και επιστρεφόμενων υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα 3Rs (μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση).

Επισκευή & Ανακατασκευή προϊόντων

Στις εγκαταστάσεις ανακατασκευής μας, τα επιστρεφόμενα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που επιλέχθηκαν για ανακατασκευή αποσυναρμολογούνται πλήρως, καθαρίζονται και επιθεωρούνται. Τυχόν μεμονωμένα εξαρτήματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές OEM αντικαθίστανται με γνήσια εξαρτήματα εξοπλισμού. Στη συνέχεια, όλα τα εξαρτήματα επανασυναρμολογούνται και δοκιμάζονται, τόσο ως υποσυγκρότημα όσο και ως τελικό προϊόν – για να προστατεύσουμε τόσο τη φήμη σας όσο και τη δική μας.

Σημείωση: Η DENSO Remanufacturing είναι διαθέσιμη μόνο για επιστροφές ανταλλακτικών από κατασκευαστές οχημάτων και όχι για μεμονωμένους πελάτες.

Παρακολουθήστε την Πράσινη στρατηγική της DENSO

Επιτάχυνση των προσπαθειών για τη διαχείριση της αειφορίας
Δομή Προώθησης για τη Διαχείριση της Αειφορίας