Αισθητήρες MAP

Οι αισθητήρες απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP) παρακολουθούν την πίεση στην πολλαπλή εισαγωγή για βελτιστοποίηση της έγχυσης καυσίμου.

Πώς λειτουργούν

Για τη βελτιστοποίηση του μείγματος αέρα-καυσίμου και τη βελτίωση της απόδοσης καύσης και ανάφλεξης, ο όγκος του αέρα εισαγωγής στον κινητήρα πρέπει να παρακολουθείται και να ρυθμίζεται συνεχώς. Οι αισθητήρες απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP) είναι απαραίτητοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ένας συμπαγής αισθητήρας κενού ημιαγωγών, ο αισθητήρας MAP εκμεταλλεύεται το φαινόμενο πιεζοηλεκτρικής αντίστασης, όπου η ηλεκτρική αντίσταση αλλάζει όταν εφαρμόζεται πίεση στη σιλικόνη. Αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πίεσης στην πολλαπλή εισαγωγής που προέρχεται από τη βαλβίδα γκαζιού. Η μέτρηση της πίεσης περνά στη συνέχεια στη μονάδα ECU του κινητήρα μέσω ηλεκτρικών σημάτων και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του όγκου του αέρα εισαγωγής. Μόλις υπολογιστεί αυτό, η ECU μπορεί στη συνέχεια να προσαρμόσει την απόδοση του κινητήρα για να εξασφαλίσει τον βέλτιστο έλεγχο της αναλογίας αέρα-καυσίμου.

Αν και αυτή είναι η κύρια λειτουργία των αισθητήρων MAP, αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση της πίεσης ενίσχυσης που προέρχεται από τη βαλβίδα γκαζιού και την πίεση της πολλαπλής στροβιλοσυμπιεστή για βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα σε περιβάλλοντα υψηλής στροβιλοσυμπίεσης ή υπερσυμπίεσης.

2 MAP Sensors

Χαρακτηριστικά και οφέλη

 • Η τοποθέτηση γυμνού τσιπ σημαίνει λιγότερα εξαρτήματα και συμπαγές μέγεθος.
 • Η ακύρωση του θορύβου στο chip μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων.
 • Η ανθεκτική επιφάνεια δύο στρώσεων αντιμετωπίζει το σκληρό περιβάλλον της πολλαπλής εισαγωγής.
 • Οι συνδέσεις καλωδίων προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολότερη εγκατάσταση.
Απλό, με συμπαγή δομή
Τοποθετώντας απευθείας τον αισθητήρα και τα τσιπ κυκλώματος στη θήκη ρητίνης και χρησιμοποιώντας συνδέσεις με καλώδια, οι αισθητήρες MAP παρέχουν ένα απλούστερο, πιο συμπαγές προϊόν που είναι πιο εύκολο στην εγκατάσταση.
Λιγότερα εξαρτήματα
Το κύκλωμα ακύρωσης θορύβου στο chip σημαίνει ότι δεν χρειάζονται επιπλέον εξαρτήματα πρόληψης θορύβου, συμβάλλοντας έτσι στην απλοποίηση της εγκατάστασης και στην αύξηση της αξιοπιστίας.
Αξιόπιστη απόδοση
Μια δομή δύο στρώσεων από πλήρη γέλη και καουτσούκ κάνει το εξάρτημα πιο ανθεκτικό στο σκληρό περιβάλλον της πολλαπλής εισαγωγής. Οι συνδέσεις καλωδίων παρέχουν επίσης μεγαλύτερη αξιοπιστία.
MAP sensor side view MAP sensor front view

Τύποι και χαρακτηριστικά

Κάθε ένας από τους αισθητήρες MAP μας έχει σχεδιαστεί με την υψηλότερη ποιότητα, ώστε να μπορεί να παρέχει βέλτιστη και αξιόπιστη απόδοση κινητήρα από το ένα ταξίδι στο άλλο.

Αισθητήρες MAP Τύποι

MAPS

Οι αισθητήρες απόλυτης πίεσης πολλαπλής χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή δεδομένων ακριβείας στην ECU του οχήματος. Αυτό βοηθά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του κινητήρα.

T-MAPS

Η προσθήκη ενός ενσωματωμένου αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα στον αισθητήρα MAP δίνει στην ECU πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων, βοηθώντας την να βελτιστοποιήσει την αναλογία αέρα-καυσίμου του κινητήρα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά

Ως πρωτοπόροι στα προϊόντα aftermarket, τα έξυπνα εξαρτήματά μας EMS θέτουν τα πρότυπα για την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του κινητήρα με τον μοναδικό, προηγμένο σχεδιασμό τους.

Κατάλογοι και φυλλάδια

Ανακαλύψτε περισσότερα για Αισθητήρες MAP περιηγηθείτε στην ενότητα Περιοχή Λήψεων. Πατήστε εδώ.

Εγκατάσταση και εύρεση σφαλμάτων

Σχεδιασμένοι για να διευκολύνουν την εγκατάσταση και την εύρεση σφαλμάτων, οι αισθητήρες MAP της DENSO μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του κινητήρα εάν τοποθετηθούν και στερεωθούν σωστά.

Εγκατάσταση

Μάθετε περισσότερα για το πώς να εγκαταστήσετε σωστά τους αισθητήρες MAP.
 • Αποσυνδέστε τη φίσα του αισθητήρα MAP. Αφαιρέστε τις βίδες. Αφαιρέστε τον αισθητήρα MAP.

 • Τοποθετήστε τον νέο αισθητήρα MAP και τις βίδες σύμφωνα με την τιμή της ροπής σύσφιξης που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου και, στη συνέχεια, συνδέστε τη φίσα. Ανάψτε τον κινητήρα και ελέγξτε εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά.

 • Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος o-ring δεν έχει ραγίσει ή μπλοκάρει κατά την τοποθέτησή του και ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα υποπίεσης που συνδέει τον αισθητήρα MAP με τον κινητήρα για διαρροές.

 • Δώστε προσοχή καθώς ο αισθητήρας MAP είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι υλικού που μπορεί να καταστραφεί κατά την εγκατάσταση.

Εύρεση βλαβών

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να βρείτε και να διορθώσετε σφάλματα γρήγορα και εύκολα.
 • Οποιεσδήποτε ουσίες ή υψηλή υγρασία στον αέρα εισαγωγής που εισέρχεται στη θύρα πίεσης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους αισθητήρες MAP.

 • Διαρροές κενού στα συστήματα πολλαπλής εισαγωγής ή στον εύκαμπτο σωλήνα που συνδέει τον αισθητήρα MAP με τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένη λειτουργία του αισθητήρα MAP.

 • Τα βραχυκυκλώματα και τα ανοίγματα στο κύκλωμα καλωδίωσης του αισθητήρα MAP μπορεί να προκαλέσουν ασυμφωνία στα χαρακτηριστικά ή εσφαλμένη λειτουργία.

 • Απώλεια ισχύος κινητήρα.

 • Τραχύ και ασταθές ρελαντί.

 • Κακή οδηγησιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας (κόμπιασμα) κατά την επιτάχυνση.

 • Κόλλημα λίγο μετά την εκκίνηση ή όταν το γκάζι είναι πατημένο ή ελεύθερο.

 • Ένα πρόβλημα με τον αισθητήρα MAP μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση της προειδοποιητικής λυχνίας κινητήρα. Αυτό το σφάλμα αποθηκεύεται ως κωδικός βλάβης διαγνωστικού ελέγχου (DTC) στη μονάδα ECU του κινητήρα (P0105…P0109) και μπορεί να επιθεωρηθεί από ένα εργαλείο σάρωσης DTC.

 • Ένας ελαττωματικός αισθητήρας MAP μπορεί να μην απενεργοποιεί το όχημα, αλλά θα πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στον κινητήρα με συνθήκες πλούσιου ή φτωχού μείγματος καυσίμου που προκαλούνται από τη λανθασμένη λειτουργία του αισθητήρα MAP.

 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανωμαλίες στο κενό της πολλαπλής εισαγωγής λόγω διαρροών ή άλλων προβλημάτων του συστήματος.