DENSO niesie nadzieję na przyszłość

Hasło przewodnie niedawno obchodzonego Dnia Ziemi to „Inwestuj w naszą planetę” – podkreśla ono znaczenie, jakie ma poświęcanie czasu, zasobów i energii na opracowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw zmianom klimatu. DENSO jest głęboko zaangażowane w ochronę środowiska, a politykę firmy w tym obszarze oddaje hasło: „Niesiemy nadzieję na przyszłość dla naszej planety, społeczeństwa i wszystkich ludzi”.
Earth day

To zaangażowanie jest częścią długoterminowej polityki DENSO na rok 2030. Jako jeden z liderów w dziedzinie mobilności, DENSO zdaje sobie sprawę, że ma znaczny ślad energetyczny. Firma dokłada starań, by za pomocą różnych działań – m.in. związanych z rozwojem i produkcją – jak najbardziej ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko.

Działania te są dostrzegane i wyróżniane. Jednym z niedawnych przykładów jest fakt, że DENSO została uznana za firmę „A-List” przez międzynarodową organizację non-profit CDP*1. Wyróżnienie przyznano za wysiłki DENSO na rzecz ograniczania zmian klimatu i zapewniania bezpieczeństwa wodnego, a także za jawność informacji w tym obszarze.

W 2022 roku, mając na celu promowanie produktów i systemów mobilności o wysokiej efektywności środowiskowej oraz opracowywanie nowych technologii odzyskiwania i ponownego wykorzystania CO2, DENSO otrzymało grant z Funduszu Zielonych Innowacji*2, Organizacji Rozwoju Nowej Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) – japońskiej państwowej korporacji badawczo-rozwojowej.

DENSO ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i ekspansji biznesowej oraz przyczynianie się do rozwiązywania stale narastających problemów środowiskowych. Ponadto firma wdrożyła szereg bieżących rozwiązań, m.in. promując działania środowiskowe w całym swoim łańcuchu dostaw oraz inicjując działania środowiskowe i społeczne w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie opinii publicznej.

*1 CDP to brytyjska organizacja pozarządowa kontrolowana przez organizacje charytatywne, która zapewnia globalne systemy ujawniania informacji, aby wesprzeć inwestorów, korporacje, państwa, regiony i miasta w zarządzaniu ich wpływem na środowisko.
*2 DENSO zostało wybrane do realizacji następujących trzech projektów w ramach Funduszu Zielonych Innowacji:

„Budowa infrastruktury cyfrowej nowej generacji” 25.02.2022 r.
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/building-next-generation-digital-infrastructure/
„Rozwój akumulatorów i silników nowej generacji” 19.04.2022 r.
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/development-next-generation-storage-batteries-next-generation-motors/
„Rozwój technologii separacji i wychwytywania CO2, itp.” 13 maja 2022 r
https://green-innovation.nedo.go.jp/en/project/development-co2-separation-recovery/

Więcej informacji na temat działań DENSO Aftermarket można znaleźć na stronie: www.denso-am.eu/pl.