Niesiemy nadzieję na przyszłość dla naszej planety, społeczeństwa i wszystkich ludzi

Dbamy o globalne środowisko, zapewniamy spokój ducha i podejmujemy inspirujące inicjatywy.

Nasze cele

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny

Inicjatywy na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej

Ograniczymy emisje CO2, wykorzystując odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, oraz zwiększając wydajność naszego procesu produkcyjnego. Ponadto dążymy do osiągnięcia całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w naszych zakładach, bez korzystania z kredytów węglowych, poprzez wychwytywanie CO2 emitowanego w procesie produkcyjnym i ponowne wykorzystanie go jako energii.

Produkty związane z mobilnością

Produkty związane z mobilnością

Przyczyniamy się do elektryfikacji samochodów, aby w jak największym stopniu zredukować emisję CO2

Wspieramy popularyzację pojazdów HEV, BEV, FCEV i innych pojazdów zelektryfikowanych (xEV) poprzez rozwój produktów napędzanych energią elektryczną. Ponadto zastosujemy technologie elektryfikacji stosowane w przemyśle motoryzacyjnym w dziedzinie mobilności lotniczej, starając się znacznie zmniejszyć emisję CO2 we wszystkich aspektach mobilności.

Zużycie energii

Zużycie energii

Dokładamy starań, by stworzyć społeczeństwo odzyskujące energię. Rozwijamy i popularyzujemy technologie efektywnie wykorzystujące energię odnawialną

Stworzymy technologie magazynowania i ponownego wykorzystania energii w wysoce wydajny sposób, niezależnie od miejsca i czasu, i będziemy pracować nad ich spopularyzowaniem w skali globalnej. W ten sposób pomożemy urzeczywistnić wizję społeczeństwa zaangażowanego w recykling energii.

Spokój ducha

Spokój ducha

Brak ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych

Naszym celem jest brak ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Nasze wysiłki są skoncentrowane dwutorowo: „głębokość” oznacza stworzenie jak najnowocześniejszej technologii, a „szerokość” to działania mające na celu powszechne przyjęcie rozwiązań bezpieczeństwa w samochodach.

Ekologiczność

Ekologiczność

Ekologiczne materiały i niska emisja

DENSO ogranicza zużycie substancji niebezpiecznych dla środowiska, zgodnie z trendami regulacyjnymi w każdym kraju i regionie. Jesteśmy zaangażowani w budowanie fabryk, które przyczyniają się do powstania społeczeństwa zorientowanego na recykling, efektywnie wykorzystującego zasoby poprzez minimalizację emisji odpadów i substancji chemicznych oraz zmniejszenie wpływu na środowisko i zanieczyszczeń. Ponadto DENSO promuje stosowanie prostszych materiałów opakowaniowych, zgodnie z zasadą 3R (redukcja, ponowne użycie i recykling).

Naprawa i regeneracja produktów

W naszym zakładzie regeneracyjnym zwrócone części samochodowe skierowane do regeneracji są całkowicie demontowane, czyszczone i sprawdzane. Wszelkie pojedyncze komponenty, które nie spełniają specyfikacji OEM, są zastępowane oryginalnymi komponentami. Wszystkie części są następnie ponownie składane i testowane, zarówno jako podzespoły, jak i jako produkt końcowy – w celu ochrony zarówno Twojej, jak i naszej reputacji.


UWAGA: Program regeneracji części DENSO jest dostępny tylko w przypadku zwrotów części od producentów pojazdów. Program nie jest dostępny dla klientów indywidualnych.

Obejrzyj wideo o zielonej strategii DENSO

Przyspieszanie wysiłków na rzecz zarządzania zrównoważonym rozwojem
Struktura promocji dla zarządzania zrównoważonym rozwojem