DENSO podkreśla swoje osiągnięcia w zakresie neutralności węglowej

DENSO zorganizowało niedawno serię seminariów, które skupiały się na działaniach DENSO mających na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2035 r., opracowaniu kluczowych komponentów redukujących emisje i zwiększeniu efektywności biznesowej.
Carbon Neutral

Atsushi Nakajima z działu rozwoju systemów neutralnych dla środowiska DENSO przedstawił przegląd inicjatyw firmy związanych z technologią wodorową, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: podejściu DENSO do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, niezbędności wodoru oraz wkładzie DENSO w rozwijaniu społeczeństwa wodorowego.

Takamasa Osugi z działu rozwoju NEGP przedstawił działania firmy mające na celu przezwyciężenie problemów związanych z poprawą efektywności środowiskowej stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC).

Jeśli chodzi o zwiększanie wydajności biznesowej, Naohiro Hayashi – który jest zaangażowany w projektowanie i rozwój systemów elektrolizy tlenkowej (SOEC) – wygłosił prezentację na temat technologii SOEC.

Szczegóły dotyczące wszystkich trzech prezentacji można znaleźć pod następującymi linkami:

Neutralność węglowa – cele DENSO na rok 2035:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230519_g01/

Stałotlenkowe ogniwa paliwowe:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230519_g03/

Eliminacja nieefektywności:

https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2023/20230519_g02/

Więcej informacji na temat działań DENSO Aftermarket można znaleźć pod adresem: www.denso-am.eu/pl