Elektryfikacja: jakie są cele DENSO?

DENSO dostarcza producentom pojazdów wiele części, które stanowią podstawę ich systemów elektrycznych. Są to m.in.: inwertery (używane do napędzania, sterowania i zatrzymywania pojazdu), elektroniczne jednostki sterujące (ECU) akumulatorów, które monitorują ich stan, a także półprzewodniki, generatory silnikowe (MG) i elektryczne układy wspomagania kierownicy (EPS).
Denso electrification 700x298

UWAGA: DENSO Aftermarket z dumą dzieli się wiedzą techniczną i doświadczeniem, ale należy pamiętać, że opisywana w artykule technologia jest technologią OE i nie jest jeszcze dostępna na rynku wtórnym.

Wysiłki DENSO na rzecz ograniczenia emisji CO2

Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymaganiom, DENSO sformułowało i wprowadziło politykę środowiskową, którą nazwało „EcoVision”. W zakresie mobilności firma dostarcza swoim klientom generatory MG i inwertery (falowniki). DENSO prowadzi również badania nad elektryfikacją latania, ponieważ oczekuje się, że samoloty będą coraz bardziej zelektryfikowane, a co się z tym wiąże, potrzebne będą różne formy rozwiązań elektryfikacyjnych, takie jak np. silniki w kołach.

Oprócz mobilności, DENSO angażuje się również na froncie energetycznym, np. opracowując biopaliwa i biorąc udział w terenowych testach operacyjnych i eksperymentach z zakresu ładowania bezprzewodowego.

Przykładowo, niedawno przeprowadzono terenowe testy operacyjne i eksperymenty, których celem było wychwytywanie CO2 i wytwarzanie energii elektrycznej służącej do zasilania pojazdów elektrycznych (BEV). Pokazuje to stałe zaangażowanie DENSO w redukcję emisji CO2.

DENSO skupia się nad redukcją emisji CO2 w trzech głównych obszarach: produkcji, rozwiązań mobilnych i zużycia energii, dążąc do osiągnięcia neutralności węglowej do 2035 roku.

Pierwszymi zelektryfikowanymi pojazdami były hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV), ale elektryfikacja rozprzestrzeni się także na pojazdy typu BEV, pojazdy elektryczne napędzane ogniwami paliwowymi (FCEV) i samoloty z napędem elektrycznym. DENSO opracowuje kluczowe komponenty dla tych pojazdów, podążając śladem postępującej elektryfikacji.

62a5565f be75 442b 9ded 09d5ff595a3c

Strategia DENSO obejmuje różne możliwości, w tym ewolucję „przyjemności z jazdy”, zastosowanie elektryfikacji w lataniu, większą swobodę poruszania się i większy wybór sposobów zasilania, takich jak e-paliwo (paliwo syntetyczne) i wodór. Dlatego podstawową polityką firmy jest rozwijanie technologii, które wychodzą naprzeciw przyszłym potrzebom.

Ponieważ różne rodzaje pojazdów – samochody osobowe, motocykle, maszyny rolnicze i budowlane oraz ciężarówki – zostaną zelektryfikowane, takie części jak generatory MG, inwertery i ECU akumulatorów będą konieczne dla wszystkich typów pojazdów elektrycznych, w tym pojazdów HEV, hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV) oraz pojazdów typu BEV i FCEV. Komponenty te są używane do różnych zastosowań w różnych środowiskach, dlatego ich zakres rozwoju jest ściśle związany z tymi różnicami. DENSO jest zaangażowane w rozwój tych technologii i określa je mianem „technologii podstawowych”.

Działania elektryfikacyjne

Wytwarzanie komponentów związanych z elektryfikacją obejmuje różne fazy, w tym planowanie i rozwój, zakup części, a także projektowanie i produkcję.

81320b11 9ae2 4ea9 9bab ff13450ec437

W fazie planowania i rozwijania produktów priorytetem jest rozwijanie technologii z myślą o przyszłych potrzebach, tak aby dostarczać systemy, z których będzie korzystało wielu klientów w przyszłości. W DENSO do opisania tej koncepcji używane jest określenie „podejście oparte na prognozowaniu/analizie wstecznej”. Stanowi ono podstawę planowania i rozwoju produktów i technologii DENSO, które będą wykorzystywane przez jak największą liczbę klientów.

DENSO jest zaangażowane w opracowywanie „technologii podstawowych” we własnym zakresie, we współpracy z pracownikami z różnych dziedzin, takich jak inżynieria i projektowanie – w tym projektowanie termiczne i wibracyjne.

Właśnie w ten sposób DENSO rozwijało i będzie rozwijać swoje autorskie produkty. Firma koncentruje się na technologii, produkcji i dostawach, tak aby klienci mogli niezawodnie i nieprzerwanie korzystać z technologii podstawowych.

Jeśli chodzi o rozwój produktów, DENSO utworzyło centrum innowacji w swojej fabryce w Anjo (Japonia), aby zbudować system ciągłego doskonalenia swoich możliwości rozwojowych. W odpowiedzi na niedawny niedobór półprzewodników DENSO zacieśniło także współpracę z ich producentami i dostawcami, tak aby zapewnić stabilne dostawy półprzewodników.

DENSO angażuje się w rozwój najlepszych na świecie masowo produkowanych technologii, przyczyniając się do osiągnięcia neutralności węglowej poprzez rozwiązania wykorzystywane zarówno w pojazdach elektrycznych, jak i w procesie produkcyjnym. Działania te doprowadziły do ​​rozwoju kluczowych technologii i produktów, które są stosowane przez klientów na całym świecie, a ciągłe inwestycje DENSO w te dziedziny świadczą o zaangażowaniu firmy w elektryfikację.

“Power Electronics DOJO” i “Gishinden DOJO”

DENSO angażuje się również w rozwój swoich pracowników i opracowało dwa programy szkoleniowe: „Power Electronics DOJO”, którego celem jest szkolenie inżynierów oraz „Gishinden DOJO”, którego celem jest poprawa umiejętności technicznych i menedżerskich pracowników technicznych.

Power Electronics DOJO ma na celu przekazywanie wiedzy o technologii, a także przekazywanie ducha i sposobu myślenia przez doświadczonych inżynierów. Wykłady prowadzone są z punktu widzenia systemów, dzięki czemu inżynierowie mogą zrozumieć koncepcję projektową produktów, z którymi mają do czynienia. Ważne jest, aby korzystać z produktów, dlatego priorytetem jest nauka oparta na doświadczeniu, a uczestnicy szkolenia mogą zrozumieć wymagania stawiane inżynierom. Istotą „dojo” są maksymy „idź i przekonaj się sam”, „popraw swoje nastawienie i umiejętności” oraz „rozwijaj się poprzez przyjazną rywalizację”.

Gishinden DOJO ma na celu przeprowadzenie dogłębnej analizy umiejętności i technologii produkcyjnych. Wiedza o technologiach i umiejętności są przekazywane wraz ze sposobem myślenia, „rozwijając pracowników, którzy mogą odgrywać aktywne role”. W ten sposób DENSO rozwija zasoby ludzkie zdolne do masowej produkcji najlepszych technologii na świecie.