DENSO i zrównoważony rozwój: projekt „Honeybee”

W DENSO niczego nie robimy połowicznie. Produkowane przez nas części dla przemysłu motoryzacyjnego są synonimem wysokiej jakości i wydajności. Czy wiesz jednak, że nasze starania w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczają poza nasze produkty i obejmują również inne działania, takie jak utrzymanie populacji pszczół?

Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum wartości korporacyjnych i strategii zarządzania DENSO. Ponieważ DENSO dostarcza części głównie dla przemysłu motoryzacyjnego, naszym obowiązkiem jest zrozumienie wpływu pojazdów na środowisko. Chociaż samochody są ogólnie bezpiecznym i wygodnym środkiem transportu, z którego korzystają miliony ludzi w całej Europie, to mają one jednak negatywny wpływ na środowisko, ponieważ emitują CO2 i szkodliwe związki.

W DENSO panuje przekonanie, że transport może – i powinien – być bezpieczny, wygodny, przystępny i przyjazny dla środowiska. W latach 50-tych XX w. DENSO opracowało samochód elektryczny „DENSO-GO”, który ucieleśnia ambicje firmy – rozwijanie technologii i zmniejszanie wpływu pojazdów na środowisko.

W latach siedemdziesiątych XX w. pojawiła się ambicja, aby stworzyć więcej miejsc pracy i przyczynić się do rozwoju lokalnych społeczności wokół naszych baz produkcyjnych. Technologię, którą opracowaliśmy dla przemysłu motoryzacyjnego, wykorzystaliśmy do automatyzacji fabryk i rolnictwa, aby pomóc rozwiązać nowe problemy społeczne, takie jak niedobory żywności i siły roboczej.

Dzisiaj zrównoważony rozwój jest dla nas równie ważny – mamy go w naszym DNA. Rozwój naszej firmy zawdzięczamy zrównoważonemu, odpowiedzialnemu społecznie podejściu do wszystkiego, co robimy. W oparciu o nasze doświadczenia i wartości, którym zawdzięczamy sukces, sformułowaliśmy Politykę Zrównoważonego Rozwoju Grupy DENSO, o której możesz przeczytać więcej tutaj.

Project Honeybees 06

Co mają z tym wszystkim wspólnego pszczoły? Odpowiedź tkwi w projekcie „Honeybee” („Pszczoła”), który nadzorują nasi pracownicy w fabryce DENSO w Japonii. To tylko jeden z przykładów tego, jak przekształcamy nasze obiekty, aby działały w harmonii z planetą i lokalnym ekosystemem.

Zmiany w środowisku mogą mieć negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Na poziomie globalnym jedną z najbardziej niepokojących obecnie zmian jest zmniejszanie się populacji pszczół miodnych. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) opublikował w 2011 r. raport, w którym ostrzegał, że zanikanie kolonii pszczół wpłynie w przyszłości na produkcję żywności.

Mówiąc wprost, potrzebujemy pszczół miodnych, aby uprawiać rośliny. Istnieje 100 gatunków roślin uprawnych, które stanowią 90% pożywienia na świecie, z czego 70% jest zapylanych przez pszczoły. Większość cenionych przez nas owoców i warzyw, takich jak truskawki, jabłka, marchew i cebula, jest uprawiana przy pomocy pszczół miodnych. Bez nich wiele rodzajów owoców i warzyw nie będzie rosnąć ani się rozmnażać.

Przetrwanie pszczół miodnych jest więc bezpośrednio związane z naszym własnym przetrwaniem. Co więcej, populacje pszczół są wspaniałymi „bioindykatorami”: ich zdrowie jest skutecznym sposobem pomiaru funkcjonowania całego ekosystemu i oceny, jaki wpływ ma na środowisko działalność człowieka.

Project Honeybees 07

Projekt „Honeybee” został zapoczątkowany w 2015 roku przez Terumitsu Kondo z DENSO UNITY SERVICE CORPORATION. Choć w dziedzinie pszczelarstwa był nowicjuszem, pszczoły doceniał od zawsze – w dzieciństwie czytał komiksy, w których były one głównymi bohaterami. Początki projektu, czyli stworzenie uli na dachu fabryki DENSO, przyniosło jednak ogromne wyzwania. „Kupiłem ule. Wszystko szło dobrze do momentu, aż zniknęła królowa pszczół, a ja na początku nawet nie byłem tego świadomy” – wspomina Terumitsu Kondo.

Wyzwań było więcej: regularne znikanie królowych, użądlenia, potrzeba eksterminacji pasożytniczych roztoczy, nie wyrządzając przy tym krzywdy rojom pszczół. Stopniowo trudności zostały przezwyciężone, a wiedza Kondo o pszczołach miodnych pogłębiła się na tyle, by mógł zaangażować w projekt innych kolegów z DENSO.

„Gdy poczuliśmy się pewniej w dziedzinie pszczelarstwa, zaczęliśmy rekrutować wolontariuszy spośród naszych pracowników. Niektórzy z nich pracują z nami już od kilku lat, a obecnie coraz więcej osób zaczyna interesować się pszczelarstwem. Znalezienie królowej wśród dziesiątek tysięcy pszczół jest znacznie łatwiejsze dzięki wolontariuszom” – dodaje Kondo.

Masayuki Kamiya (DENSO UNITY SERVICE CORPORATION), współzałożyciel projektu „Honeybee”, podkreśla: „Jedna pszczoła produkuje w ciągu swojego życia tylko łyżeczkę miodu. Ludzie zbierają nadwyżkę cennego miodu, który pszczoły produkują przez całe życie. To zmieniło moje postrzeganie – teraz wiem, że muszę bardziej doceniać miód, kiedy go jem”.

Kondo stał się bardziej świadomy otaczającego go środowiska. „Zacząłem zauważać pszczoły w drodze do pracy. Zmienił się sposób, w jaki obserwuję otoczenie w codziennym życiu. Na pszczelarstwo ma wpływ pogoda, więc zacząłem codziennie sprawdzać prognozę. Ponadto stałem się bardzo wrażliwy na temat zmian klimatu”.

DENSO stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w swojej codziennej pracy – pragniemy być nie tylko przedsiębiorstwem komercyjnym, ale także siłą napędową rozwoju i zmian. Sformułowany i prowadzony przez pracowników DENSO projekt „Honeybee” to tylko niewielka część działań DENSO mających na celu ulepszanie otoczenia, w którym pracujemy, oraz wspieraniu ekosystemów.

Więcej o doświadczeniach Terumitsu Kondo przy projekcie „Honeybee” przeczytasz tutaj.