DENSO wprowadza strategię mającą na celu maksymalizację działań z zakresu ekologii i spokoju ducha

Podczas JAPAN MOBILITY SHOW 2023 (dawniej Tokyo Motor Show), prezes i dyrektor operacyjny DENSO CORPORATION, Shinnosuke Hayashi, omówił wyzwania stojące przed społeczeństwem skoncentrowanym na mobilności.

UWAGA: DENSO Aftermarket z dumą dzieli się wiedzą techniczną i doświadczeniem, ale należy pamiętać, że opisywana w artykule technologia jest technologią OE i nie jest jeszcze dostępna na rynku wtórnym.

DENSO Japan Mobility Show

DENSO zdaje sobie sprawę, że aby ewoluować od „kluczowego dostawcy części dla przemysłu motoryzacyjnego” do „kluczowego dostawcy, który wspiera społeczeństwo skupione na mobilności” i tworzyć nowe wartości dla bardziej zróżnicowanych klientów, będzie musiało skupić się na trzech obszarach, które zostały omówione poniżej. Planowana jest również rekrutacja nowych pracowników specjalizujących się w dziedzinie elektryfikacji i oprogramowania oraz aktywne przesuwanie części obecnych pracowników DENSO do tych dziedzin. Działania te obejmą około 4000 pracowników w ciągu czterech lat od 2022 do 2025 roku.

  • Ewolucja mobilności

Duże zmiany szykują się w ramach działań związanych z ekologią. Dotychczasowa oferta DENSO, obejmująca linie części produkowane z myślą o pojazdach HEV, PHEV, BEV i FCEV, zostanie rozszerzona m.in. o duże systemy, które będą łączyły produkty elektryfikacji z zarządzaniem energią, a także o różne komponenty – w tym moduły mocy – których zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb różnych klientów w miarę popularyzowania się pojazdów typu BEV. Działania te pomogą osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w poszczególnych krajach.

W obszarze związanym ze „spokojem ducha”, oprócz rozwoju systemów monitorowania przestrzeni wokół pojazdu, DENSO skoncentruje się na systemach monitorowania stanu kierowcy i dużych systemach opartych na technologiach chmurowych, które łączą się z infrastrukturą społeczną. Dzięki tym wysiłkom możliwe będzie ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych do zera.

Ponadto DENSO zwiększy swoje zaangażowanie na rzecz „ewolucji mobilności”, tak aby zapewnić wszystkim większą swobodę podróżowania i rozszerzyć możliwości mobilności.

  • Tworzenie nowej wartości

DENSO bada możliwość opracowania i komercjalizacji wielu technologii w obszarach niezwiązanych z mobilnością, w tym w energetyce, produkcji żywności i rolnictwie oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. W rezultacie, w 2024 r. planuje wprowadzić na rynek produkty do systemów energetycznych, takie jak ogniwa do elektrolizy ze stałym tlenkiem*1 i ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem*².

  • Półprzewodniki i oprogramowanie

Jeśli chodzi o półprzewodniki, do 2030 r. DENSO zainwestuje około 500 miliardów jenów i do roku 2035 potroi skalę swojej działalności w stosunku do obecnego poziomu. Aby rozszerzyć produkcję, musi zapewnić sobie stabilne zaopatrzenie w materiały, w związku z czym nawiąże strategiczne partnerstwa z różnymi firmami.

W obszarze oprogramowania DENSO przyspieszy planowanie rozwoju platform elektronicznych i technologii bezprzewodowych w oparciu o potrzeby użytkowników, wzmacniając jednocześnie partnerstwa z różnymi klientami i promując zintegrowany rozwój wszystkich firm. Zwiększy także liczbę zatrudnionych inżynierów oprogramowania i podniesie ich kwalifikacje, a także zintegruje dwie spółki z grupy DENSO, które posiadają doskonałe, autorskie technologie. Jedna z nich to NSITEXE, która specjalizuje się we własności intelektualnej półprzewodników, a druga to AUBASS, specjalizująca się w tworzeniu podstawowego oprogramowania pokładowego. Tempo rozwoju podwoi zastosowanie specjalistycznej sztucznej inteligencji, która uwzględnia wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki oprogramowaniu pokładowemu.

Pełne przemówienie i zdjęcia z konferencji prasowej są dostępne pod adresem:
https://www.denso.com/global/en/about-us/corporate-info/press-info/

*1 SOEC (ogniwo elektrolizy ze stałym tlenkiem): ogniwa paliwowe wytwarzające energię elektryczną i ciepło w drodze reakcji chemicznej pomiędzy wodorem i innymi paliwami oraz tlenem.

*2 SOFC (ogniwo paliwowe ze stałym tlenkiem): ogniwa paliwowe pracujące w wysokich temperaturach, w których wykorzystuje się membrany ceramiczne jako elektrolity do elektrolizy pary wodnej i wytwarzania wodoru.