Pompy paliwa – najczęstsze usterki

Zadaniem elektrycznej pompy paliwa jest dostarczenie paliwa pod wysokim ciśnieniem ze zbiornika do silnika, w zależności od szczególnych wymogów zastosowania pojazdu. Paliwo jest tłoczone do wtryskiwaczy, które wtryskują je do cylindrów silnika.

Wyróżnia się dwa rodzaje pomp paliwa: pompę liniową oraz pompę znajdującą się wewnątrz zbiornika. Pompa wewnątrzzbiornikowa (umieszczana w zbiorniku paliwa) jest obecnie najczęściej stosowana i została opisana poniżej.

> Umiejscowienie wewnątrzzbiornikowej pompy paliwa umożliwia zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez silnik elektryczny pompy paliwa. Zapewnia również prawidłowe zasilenie pompy paliwem, smarując i chłodząc jej silnik

> Gdy wirnik wewnątrzzbiornikowej pompy paliwa pracuje, łopatka porusza się wokół wirnika, tworząc ruch wirowy wewnątrz pompy. Paliwo przepływa wokół silnika pompy, zwiększając ciśnienie i otwiera zawór zwrotny, a paliwo jest kierowane do przewodu paliwowego

> Ze względu na stosowanie silników o dużej pojemności skokowej cylindra, coraz bardziej potrzebne są pompy paliwa o większej pojemności. Objętość wypływu tych pomp musi zatem być regulowana, aby dostosować ją do warunków pracy silnika. Jest to możliwe dzięki technologii turbinowej wewnątrzzbiornikowej pompy paliwa.

Najczęstsze usterki

Najczęstszą przyczyną awarii wewnątrzzbiornikowej elektrycznej pompy paliwa jest zanieczyszczenie zbiornika paliwa brudem i rdzą. Konieczne jest zatem, aby zamiennik pompy paliwa został zainstalowany w czystym zbiorniku paliwa.

Inną częstą przyczyną awarii wewnątrzzbiornikowej elektrycznej pompy paliwa są niesprawne połączenia elektryczne, takie jak obluzowane połączenia, niedostateczne uziemienie lub zbyt niskie napięcie podawane do pompy w wyniku przegrzania styków.

Do najczęstszych objawów usterki pompy paliwa należą:

  • Brak pracy silnika: Spalanie nie następuje ze względu na brak paliwa (ewentualnie trudny rozruch)
  • Gaśnięcie silnika: Wkrótce po uruchomieniu silnik gaśnie z powodu braku paliwa lub gaśnie gdy pedał gazu jest wciśnięty
  • Niski komfort jazdy: Szarpanie podczas przyspieszania ze względu na zmniejszenie ilości przepływu paliwa; niewystarczająca moc spowodowana brakiem wzrostu ciśnienia paliwa; szarpanie silnika; nieprawidłowedźwięki.

Przed zainstalowaniem nowej pompy paliwa bardzo ważne jest dokonanie prawidłowej diagnozy, ponieważ prawdziwą przyczyną usterki może być inna część niż pompa paliwa – np. zatkanie filtra siatkowego, zanieczyszczenie filtra paliwa, uszkodzony wskaźnik paliwa a nawet bardzo niski poziom paliwa w zbiorniku. Aby uniknąć problemów ze zbiornikiem paliwa:

  • Pompa paliwa i układ paliwowy powinny być utrzymywane w dobrym stanie
  • Nie należy prowadzić pojazdu z prawie pustym zbiornikiem paliwa
  • Należy zwracać uwagę na jakość paliwa i liczbę oktanową
  • Filtr paliwa należy okresowo sprawdzać i wymieniać na nowy
  • Przewody paliwowe i połączenia elektryczne należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, przecieków i innych uszkodzeń
  • Jeśli pompa paliwa wymaga wymiany, należy się upewnić, że układ paliwowy jest czysty, a zbiornik paliwa nie zawiera zanieczyszczeń.

Pompy paliwa są – obok zaworów EGR, czujników EGT, czujników MAF oraz cewek zapłonowych – częścią programu systemów sterowania silnikiem (EMS) DENSO. Obecnie na rynku wtórnym DENSO oferuje 9 numerów katalogowych pomp paliwa, które mają 230 zastosowań w ponad 8,5 mln pojazdów. Więcej informacji o programie EMS DENSO można znaleźć w zakładce systemy sterowania silnikiem.