Przyszłość cewki zapłonowej

W początkowym okresie stosowania cewki zapłonowej w pojazdach jej konstrukcja nie ulegała dużym zmianom. Dopiero wraz z rozwojem zapłonu elektronicznego sytuacja uległa radykalnej zmianie. Jak może wyglądać przyszłość cewki zapłonowej?

Od opracowania cewki zapłonowej w 1910 r. i jej rozwoju w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy posiadanie samochodu stawało się coraz bardziej powszechne, układ zapłonowy oparty na cewce zapłonowej pozostawał praktycznie niezmieniony. Było tak aż do lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, kiedy układy zapłonowe wyzwalane i kontrolowane elektronicznie zaczęły zastępować układy mechaniczne, czemu towarzyszył wzrost wymagań w zakresie dostarczanego napięcia zapłonowego.

Ignition Coil 6 150dpi

W rezultacie, z perspektywy rynku wtórnego, można było zaobserwować stopniowe wypieranie zwykłej cewki zapłonowej przez pierwsze cewki tranzystorowe, co poprawiło dokładność synchronizacji zapłonu i zmniejszyło liczbę części wymagających konserwacji.

Lata 80. XX w. były dekadą znaczących zmian, wynikających na przykład z rozwoju zintegrowanego układu zapłonowego Toyoty. Ta modułowa konstrukcja składała się cewki zapłonowej, czujnika efektu Halla i jednostki zapłonowej. Następnie pojawiły się elektronicznie sterowane cewki zapłonowe wykorzystujące dane przesyłane z jednostki sterującej pojazdu do określenia kąta wyprzedzenia i czasu zapłonu. Dekada sfinalizowana została pojawieniem się podwójnych układów bezpośredniego zapłonu z wbudowanymi zapłonnikami. Wszystkie te innowacje przyniosły dalszą poprawę czasu zapłonu, a także jego większą niezawodność.

W latach 90. XX wieku opracowano bezrozdzielaczowy system zapłonowy, a w 2010 r. jednobiegunowe cewki zapłonowe (COP), które są montowane bezpośrednio na świecach zapłonowych, co jeszcze bardziej zwiększa dokładność i niezawodność zapłonu. Kompaktowa konstrukcja tych cewek wymaga mniej miejsca w głowicy cylindrów, co jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku nowoczesnych silników o zmniejszonych rozmiarach. Z tego powodu jednobiegunowe cewki zapłonowe są wciąż stosowane w większości nowoczesnych pojazdów.

Wraz z rosnącą popularnością napędów hybrydowych i akumulatorowo-elektrycznych, rozwój cewek zapłonowych – podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych komponentów silników spalinowych – uległ spowolnieniu.

Popyt na cewki zapłonowe na rynku wtórnym pozostaje jednak wysoki. Pojazdy napędzane silnikami benzynowymi i pojazdy hybrydowe potrzebują cewek zapłonowych, a ich właściciele będą odwiedzać niezależne warsztaty przynajmniej do późnych lat 40. XXI wieku. W dającej się przewidzieć przyszłości dostępność cewek zapłonowych jakości oryginalnego wyposażenia (OE), takich jak te dostarczane przez DENSO, będzie kluczowa.

DENSO ignition coils installation

DENSO Aftermarket oferuje szeroką gamę cewek zapłonowych jakości OE, m.in. cewki cylindryczne (prętowe), rozdzielaczowe i jednobiegunowe cewki zapłonowe (COP), które mają wiele zastosowań.

Znajdź odpowiednią cewkę zapłonową do swojego pojazdu w e-katalogu DENSO.

Więcej informacji o cewkach zapłonowych DENSO można znaleźć na stronie produktu.